Zgodovina kluba


Na Ustanovitvi skupščini Namiznega kluba Metlika ( 26.3.2010 ) je Stane Vlašič predstavil kratko zgodovino namiznega tenisa v Metliki, ki jo povzemamo v nadaljevanju.

Zgodovina namiznega tenisa v Metliki sega v 70-ta leta prejšnjega stoletja. Takrat je bil ustanovljen NTK v podjetju Beti Metlika, katerega predsednik je bil Nikola Ladika. Nosilci takratnega kluba so bili igralci iz Novega mesta ter domačini: Zvone Hauptman, Anton Stipanič, Marjan Malešič ter Silvo Kočevar. Nastopali so v 4. namiznoteniški ligi Slovenije. Omenjeni klub je deloval do leta 1976.

Ponovno je namizni dobil večji zamah v okviru mladinskih športnih iger v poznih 70-tih letih. Takrat se je namizni tenis prenesel v nekatere krajevne skupnosti naše občine. V teistem času so se izoblikovali igralci, ki so nosilci današnjega namiznega tenisa v našem prostoru. Ta zgodba je trajala dva mandata takratnega predsednika športne komisije Borisa Govednika, ki je delovala znotraj mladinske organizacije Metlika.
Temu je sledilo dobrih 10 let mrtvila.

Z nastankom nove države po letu 1990 se prične nov zagon v namiznem tenisu na nivoju Bele krajine v okviru sindikalnih športnih iger, kjer se zopet pojavijo igralci iz naše občine. Prav to dejstvo je pripeljalo do ustanovitve belokranjske namiznoteniške lige, v kateri so sodelovali igralci iz cele Bele krajine.
Metlika je nastopala s tremi ekipami. Nosilci ideje, da nastopamo v tej ligi so bili: Rudi Vlašič, Stane Vlašič in Boris Govednik. Kmalu zatem se jim pridruži še ekipa bratov Badovinac iz Brezovice, metliški ekipi se pridruži še četrti član Martin Janžekovič. Aktivno je sodelovala tudi ekipa iz Gradca .

Tekmovanje je bilo zelo številčno in zanimivo. Odvijalo se je v Semiču in kasneje se preselilo v Stari trg. Tam se je rodila ideja o ustanovitvi NTK ČRNOMELJ. Po prvem mandatu kluba se ta na predlog metliške ekipe preimenuje v NTK Bela krajina, saj so bili vanj vključeni igralci vseh treh belokranjskih občin.
S preselitvijo iz Starega trga v stalne prostore na Majer v Črnomlju, pa se prične veliki napredek v kvaliteti te igre. Tu smo spoznavali nove materiale in skrivnosti le teh. Prične se tudi sodelovanje z Novim mestom in klubi iz sosednje Hrvaške. To sodelovanje je prav pripomoglo k dvigu kvalitete pri širšem krogu igralcev.
Seveda je belokranjska liga najbolj atraktivna za metliško ekipo, ki se je mnogo trudila, da bi osvojila naslov najboljše ekipe v Beli krajini. Ekipa v sestavi Boris Govednik, Martin Janžekovič, Stane Vlašič in Drago Badovinac je osvojila ta naslov leta 2008. Tudi posamični prvak je postal Boris Govednik, član naše ekipe, ki pa je v tem času bil tudi dvakrat zapored državni prvak v kategoriji invalidov.

Ti uspehi so nas spodbudili, da smo pričeli razmišljati o ustanovitvi svojega kluba. Ta skrita želja se nam je začela uresničevati šele s pomočjo igralcev športne sekcije DU Metlika. Veliki posluh za to je izkazal predsednik društva upokojencev Metlika Nikola Ladika in nam zagotovil stalen prostor pri društvu upokojencev ter vso potrebno logistiko.

V tem času je postal predsednik NTZ Slovenije naš znanec mag. Marjan Hribar, kar nas je še posebej spodbudilo k realizaciji želje po ustanovitvi kluba.

Prostor za vadbe in nastope smo si zagotovili pri Podružnični šoli OŠ Metlika na Suhorju, OŠ Podzemelj nam je izposodila mizo. Zato se danes zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali na poti do ustanovitve Namiznoteniškega kluba Metlika, ki ga danes ustanavljamo na veselje vseh ljubiteljev namiznega tenisa v občini Metlika.